Preforme za lemljenje

Indium prefrome za lemljenje se koriste kad trebamo povećati volumen lemnog spoja. Primjereno za komponente koje su izložene većim mehaničkam opterećenjem npr. konektori, gumbi... Preforme možemo položiti sa Pick & Place strojem.

 Indium