Automatizirana optička inspekcija

Automatizirana optička inspekcija (Automated optical inspection - AOI) je automatska vizualna kontrola širokog spektra proizvoda poput tiskanih pločica (PCB), LCD-a, tranzistora, automobilskih dijelova, poklopaca i etiketa na pakiranjima proizvoda. U slučaju PCB inspekcije, kamera samostalno skenira proizvod i traži površinske nedostatke poput ogrebotina i mrlja, otvorenih krugova, kratkih spojeva, oslabljenog lema te komponenti koje nedostaju, krivih i pogrešno postavljenih komponenti.

Amtest nudi PARMI 3D AOI strojeve.

 PARMI