Pravila privatnosti

> PREUZMITE [.PDF]

PRAVILA PRIVATNOSTI

UVODNE NAPOMENE

U skladu s načelom transparentnosti, ova Pravila privatnosti namijenjena su ispitanicima kako bi imali točnu i potpunu informaciju o tome koji se njihovi osobni podaci prikupljaju, upotrebljavaju, daju na uvid ili na drugi način obrađuju, kao i do koje se mjere ti osobni podaci obrađuju ili će se obrađivati. Isto tako, svrha ovih Pravila privatnosti je da se pojedinci koji koriste ovaj internetski portal upoznaju s rizicima, pravilima, zaštitnim mjerama i pravima u vezi s obradom osobnih podataka i načinom ostvarenja svojih prava u vezi s obradom.

Ova Pravila privatnosti vrijede za i primjenjuju se u odnosu na prikupljanje, obradu i zaštitu vaših osobnih podataka te primjenu kolačića (cookies) i drugih sličnih analitičkih alata prilikom posjećivanja, registracije i korištenja internetskog portala www.amtest-smt.com te prilikom slanja elektroničke pošte koja ima link na ova Pravila privatnosti.

 

VODITELJ OBRADE

AMTEST d.o.o., Ulica kneza Borne 30, 10000 Zagreb, OIB: 95206978963 (dalje: AMTEST)

 

PRAVNI TEMELJ OBRADE

Prikupljanje, korištenje i obrada Vaših osobnih podataka provodi se u skladu sa ovim Pravilima privatnosti te primjenjivim zakonskim odredbama, uključujući i Uredbu (EU) 2016/679 od 27. travnja 2016. (dalje: “Opća uredba“) i Zakon o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018).

 

OSOBNI PODACI

Osobni podaci su svi podaci pomoću kojih se može utvrditi vaš identitet. Putem svog internetskog portala, AMTEST prikuplja sljedeće osobne podatke:

 • Ime i prezime
 • Spol
 • E-mail
 • Kontakt telefon
 • Naziv tvrtke i adresa
 • Država
 • Korisničko ime
 • Lozinka

 

PRAVNA OSNOVA ZA PRIKUPLJANJE OSOBNIH PODATAKA

AMTEST prikuplja i obrađuje vaše osobne podatke samo ako je ispunjena jedna od niže navedenih pretpostavki:

 • Imamo vašu privolu

Primjer: primanje newslettera, registracija na internetski portal

Ako želite primati newsletter, na internetskom portalu AMTEST kvačicom ćete označiti da želite primati newsletter i upisat ćete adresu elektroničke pošte na koju želite primati newsletter.

 

OSOBNI PODACI KOJI SE PRIKUPLJAJU

AMTEST prikuplja podatke prilikom korištenja usluga ili pristupa Internetskim portalima AMTEST:

 1. Prijavom na newsletter, prikupljaju se:

Ime i prezime, spol, adresa elektroničke pošte, broj telefona, naziv tvrtke i adresa, država, korisničko ime i lozinka

 1. Prijavom za primanje kataloga prikupljaju se:

Ime i prezime, e-mail, naziv tvrtke i adresa, kontakt telefon.

 1. Osim direktno od ispitanika, AMTEST može prikupljati osobne podatke i iz drugih izvoda i to u navedenim slučajevima:

- od specijaliziranih društava koja pružaju informacije (npr. bonitetne agencije), poslovnih partnera         i javnih registara (registar obrtnika);

- putem video nadzora u poslovnim prostorijama.

 

KAKO SE KORISTE VAŠI OSOBNI PODACI

Prikupljene podatke AMTEST obrađuje u svrhu u koju su isti dani i/ili u svrhu utemeljenu na mjerodavnom propisu ili legitimnom interesu koji proizlazi ili je vezan uz korištenje internetskog portala AMTEST i pružanja željenih usluga.

Prema tome, AMTEST može koristiti vaše osobne podatke:

 • Za marketinške i promocijske svrhe:
 • Da vam pošaljemo obavijesti o novim uslugama, ažuriranjima usluga, događajima, edukacijama, seminarima i posebnim ponudama za koje smatramo da vas možda zanimaju;

 

TKO MOŽE VIDJETI VAŠE PODATKE

AMTEST ne prodaje, ne iznajmljuje i ne posuđuje vaše osobne podatke trećim stranama.

AMTEST može dijeliti podatke s pouzdanim partnerima koji za nas obavljaju određene funkcije kao što je na primjer održavanje IT sustava i aplikacija, marketinške kampanje, obrada plaćanja.

U svakom slučaju, kada AMTEST treba dijeliti prikupljene osobne podatke tada zahtijevamo da ih se zaštiti i da se ne upotrebljavaju u marketinške svrhe.

 

KAKO ZAŠTITI VAŠA PRAVA

Vi imate pravo zatražiti kopiju svih vaših osobnih podataka koje smo prikupili. Dostava podataka je besplatna, ali AMTEST zadržava mogućnost naplate razumne naknade ako se radi o posebnim zahtjevima, kao na primjer više kopija, poseban format ili slično.

Želimo da svi vaši podaci budu točni i ažurirani, a ako primijetite da neki od podataka koje imamo nisu točni, molimo da nam to javite.

Također, podsjećamo da imate pravo zatražiti ispravak ili brisanje vaših osobnih podataka, kao i pravo usprotiviti se obradi osobnih podataka. AMTEST će ispraviti ili brisati vaše osobne podatke, osim ako ih trebamo zadržati zbog zakonskih, legitimnih pravnih ili poslovnih interesa.

Ako imate primjedbi na obradu, upotrebu ili čuvanje vaših osobnih podataka, slobodno nas kontaktirajte.

Ukoliko ne budete zadovoljni našim odgovorom, imate mogućnost obratiti se nadzornom tijelu Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

Svi zahtjevi ili primjedbe u vezi osobnih podataka koje prikuplja AMTEST, podnose se u pisanom obliku službeniku za zaštitu osobnih podataka. Zahtjev mora sadržavati adresu e-pošte koju ste dali u vrijeme registracije kao i adresu e-pošte na koju želite zaprimiti odgovor (ako ona nije jednaka adresi e-pošte sa koje ste poslali zahtjev). AMTEST će Vam dostaviti podatke, u razumnom roku, putem e-pošte na e-adresu navedenu u zahtjevu.

Adresa službenika za zaštitu osobnih podataka AMTEST-a: andrea.ribaric@amtest-smt.com. Skrećemo pažnju da prije postupanja po vašem zahtjevu, možemo od vas zatražiti više informacija kako bi utvrdili vaš identitet.

Također, možemo od vas zatražiti više informacija kako bi utvrdili da li imate odobrenje za podnošenje zahtjeva ukoliko to radite u nečije ime.

 

SIGURNOST VAŠIH OSOBNIH PODATAKA

U potpunosti smo predani zaštiti podataka od neovlaštenog pristupa, odavanja ili brisanja, neovisno o mjestu pohrane ili obrade, kao i formatu u kojem se nalaze. AMTEST koristi usluge pouzdanih IT partnera koji su obavezni primijeniti visoke standarde IT zaštite.

AMTEST primjenjuje prepoznate standarde informacijske sigurnosti:

 • provodimo tehničke i organizacijske mjere zaštite temeljene na rizicima,
 • minimiziramo izloženost podataka,
 • provjeravamo prikupljanje informacija, pohranjivanje i načine obrade,
 • gdje je to moguće, podatke štitimo pseudonimiziramo i anonimiziramo,
 • testiramo organizacijske i tehničke mjere zaštite,
 • ograničavamo pristup osobnim podacima na zaposlenike, ugovorne radnike i zastupnike kojima su dopuštenja za korištenje osobnih podataka odobrena ograničeno i kontrolirano na temelju korisničkih zadataka, a koji su dužni poštovati stroge ugovorne obaveze o povjerljivost.

AMTEST poduzima sve mjere koje mogu identificirati probleme, kao i mjere minimiziranja potencijalnih šteta.

Ne zaboravite da ste i vi naš partner u sigurnosti. Pozivamo vas da poduzmete korake kako biste učinili svoje osobne podatke sigurnima (uključujući i svoju zaporku) te da se uvijek odjavite sa internetskog portala nakon uporabe.

Ako osobni podaci koje obrađujemo budu preneseni izvan Europske unije i Europskog gospodarskog prostora jer je to nužno kako bi se tehnički izvršila usluga koju je zatražio korisnik, onda će AMTEST poduzeti razumne mjere da osobe kojima se podaci dijele, a koji se nalaze izvan EU, poduzmu primjerene mjere zaštite navedenih podataka i da se pruži zaštita sukladno ovim Pravilima privatnosti.

 

RAZDOBLJE ČUVANJA OSOBNIH PODATAKA

Razdoblje u kojem AMTEST čuva osobne podatke ograničeno je na strogi minimum pa sukladno tome AMTEST propisuje rokove čuvanja ili periodičnog preispitivanja određenih osobnih podataka kako se ne bi držali duže nego što je nužno potrebno radi ispunjenja svrhe u koju su isti prikupljeni.

Nakon proteka roka, AMTEST će osobne podatke brisati, a ako su podaci potrebni u svrhu izrade statističkih pokazatelja, analize ili arhiviranja, ili nekog drugog legitimnog interesa AMTEST-a, poduzet će se sve mjere kako bi se osobni podaci anonimizirali.

 

PRIMJENA KOLAČIĆA

Na www.amtest-smt.com stranici koriste se tzv. kolačići (cookies) - tekstualne datoteke koje na računalo korisnika smješta internetski poslužitelj (server), putem kojeg davatelj usluge pristupa Internetu (ISP) prikazuje web stranicu.

Kolačići nastaju kada preglednik na uređaju korisnika učita posjećeno mrežno odredište, koje potom šalje podatke pregledniku te izrađuje tekstualnu datoteku (kolačić). Preglednik dohvaća i šalje kolačić na poslužitelj internetske stranice prilikom povratka korisnika na njega.

Na www.amtest-smt.com koriste se tzv. tehnički kolačići koji su nužni za funkcioniranje internet stranice i za koje nije potrebno tražiti Vašu privolu.

 

VIDEONADZOR

AMTEST u svojim poslovnim prostorijama provodi mjere videonadzora u svrhu zaštite osoba i imovine (legitimni interes).

AMTEST na propisani način označava sva mjesta na kojima je postavljen videonadzor.

Osobne podatke prikupljene videonadzorom AMTEST čuva s posebnom pažnjom i u tu svrhu ima uređen sustav sigurnosti, dostupnosti te politiku brisanja koja je uređena Pravilnikom o uspostavi i korištenju sustava videonadzora.

Podaci koji su prikupljeni u okviru videonadzora čuvaju se 15 dana na posebnom serveru kojemu pristup imaju samo ovlaštene osobe, te se nakon isteka navedenog perioda uništavaju.

Iznimno, podaci koji su prikupljeni u okviru videonadzora mogu se čuvati i u periodu koji je dulji od 15 dana, ako je to propisano zakonom ili ako su isti dokaz u sudskom, upravnom, arbitražnom ili drugom postupku.

 

IZMJENE PRAVILA PRIVATNOSTI

Ova su Pravila privatnosti zamjenjuju sve prethodne verzije.

Pravila privatnosti su zadnji put ažurirana: Veljača 2024.

AMTEST pridržava pravo promjene, modifikacije i/ili dopune ovih Pravila privatnosti u bilo kojem trenutku. Sve promjene Pravila objavit ćemo na internetskom portalu AMTEST, a u slučaju značajnijih promjena obavijestit ćemo Vas o tome na jasan i razumljiv način.