Sredstva za čišćenje

Razni materijali koji se koriste za čišćenje elektronike i industrijsko čišćenje. Možemo ponuditi sredstva za čišćenje za različite procese/tehnologije čišćenja, primjerice: ručno čišćenje, ultrazvučno čišćenje, čišćenje potapljanjem, čišćenje prskanjem (u zraku ili pod vodom), čišćenje bazirano na vodi ili otapalima, parno odmaščivanje, kao i za ostale procese, tehnologije i primjene čišćenja.

 Čišćenje tiskanih pločica

 Čišćenje maski za printanje

 Čišćenje strojeva i okvira za lemljenje

 Industrijsko čišćenje (Čiščenje metalnih dijelova)