Čistila

 Čiščenje plošč tiskanega vezja

 Čiščenje tiskarskih sit

 Čiščenje strojev in spajkalnih okvirjev

 Industrijsko čiščenje (Čiščenje kovinskih delov)