POLITIKA KVALITETE

Glavna dejavnost Amtesta d.o.o. je prodaja materijalov in opreme za izdelavo elektronskih sklopov, materialov in opreme za industrijsko čiščenje; servis in tehnična podpora.

Zaupanje kupcev in partnerjev v naše delo je na prvem mestu. Negujemo odnose, ki temeljijo na kakovosti in odgovornosti in s tem pripomoremo k uspešnem poslovanju naših kupcev in partnerjev.

Kakovost izdelkov in vrhunske storitve, ki jih ponujamo, je temeljna vrednota, na kateri gradimo svojo konkurenčnost ter nenehno izboljševanje učinkovitosti in uspešnosti našega poslovnega sistema.

Da bi trajno ohranili zadovoljstvo naših kupcev in uporabnikov izdelkov ter pritegnili zanimanje novih, se zavzemamo za:

  • nenehno analizirati obstoječe in ugotavljati prihodnje potrebe in pričakovanja kupcev in uporabnikov
  • na trgu ponuditi optimalne rešitve in široko paleto visokokakovostnih izdelkov uglednih proizvajalcev, ki ustrezajo potrebam uporabnikov in vsem tehničnim in pravnim predpisom
  • zagotoviti prepoznavno in najvišjo raven tehnične podpore, vzdrževanja in servisiranja opreme
  • preučiti, analizirati in upravljati poslovna tveganja in poskušati prepoznati priložnosti za nove nadalnje korake
  • načrtovanje in izvajanje usposabljanja lastnih človeških virov v vseh segmentih organizacije in jih motivirati z ustreznimi ukrepi za kakovostno delovno uspešnost
  • nenehno izboljševanje učinkovitosti procesov in sistemov vodenja kakovosti na podlagi zahtev mednarodnega standarda ISO 9001: 2015
  • zastavite si ambiciozne, merljive in dosegljive cilje.

Dolžnosti in obveze vseh zaposlenih je, da sprejemajo politiko kakovosti kot trajno načelo v svojih dejanjih.