Potrdila

Podjetje Amtest d.o.o. je uspešno opravil presojo iz strani podjetja SGS Adriatica d.o.o. in s tem dokazal uspešno implementacijo sistema za vodenje kakovosti v svoji organizaciji.

Naš sistem vodenja kakovosti je bil potrjen iz strani mednarodno priznanega certifikata ISO 9001:2015, ki dokazuje skladonst našega poslovanja s strogimi svetovnimi standardi. Standard temelji na več načelih upravljanja kakovosti, vključno z usmerjenostjo na kupce, motivacijo za vodenje, usmerjenost v proces ter stalen razvoj.

Amtest d.o.o. se bo še naprej nenehno prizadeval za izboljšanje sistema za vodenje kakovosti s ciljem sistematičnega izboljšanja procesov v organizaciji ter pravočasnega prepoznavanja želje in potreb kupcev in uporavnikov storitev.

> prevzemite .PDF potrdilo: