Označevanje plošč tiskanega vezja

 INSIGNUM Laser

 INSIGNUM Label

 INSIGNUM Scan