POLITIKA KVALITETE

Osnovna djelatnost tvrtke AMTEST d.o.o. je prodaja materijala i opreme za proizvodnju elektroničkih sklopova, materijala i opreme za industrijsko čišćenje; servis i tehnička podrška.

Povjerenje kupaca i partnera u naš rad na prvom nam je mjestu. Njegujemo odnos baziran na kvaliteti i odgovornosti kako bi pomogli našim kupcima i partnerima da budu što uspješniji u svome poslovanju.

Kvaliteta proizvoda i vrhunska usluga koje nudimo predstavlja temeljnu vrijednost na kojoj gradimo svoju konkurentnost i trajno poboljšavanje djelotvornosti i uspješnosti našeg poslovnog sustava.

Kako bismo trajno održavali zadovoljstvo naših kupaca i korisnika proizvoda te privukli interes novih, obvezujemo se da ćemo:

  • trajno analizirati postojeće i identificirati buduće potrebe i očekivanja kupaca i korisnika
  • tržištu nuditi optimalna rješenja i široki asortiman proizvoda visoke kvalitete renomiranih proizvođača koji zadovoljavaju potrebe korisnika te sve tehničke i zakonske propise
  • osiguravati prepoznatljivu i vrhunsku razinu tehničke podrške, održavanja i servisiranja opreme
  • sagledavati, analizirati i upravljati poslovnim rizicima i nastojati u njima prepoznati prilike za nove iskorake
  • planirati i provoditi usavršavanje vlastitih ljudskih resursa u svim segmentima organizacije, te ih prikladnim mjerama motivirati za kvalitetno izvršenje posla
  • neprekidno poboljšavati djelotvornost procesa i sustava upravljanja kvalitetom temeljenog na zahtjevima međunarodne norme ISO 9001:2015
  • postavljati ambiciozne, mjerljive i ostvarive ciljeve.

Dužnost i obveza svih zaposlenih je prihvaćanje politike kvalitete kao trajnog načela u vlastitom djelovanju.