Oprema za inspekciju i testiranje

 Automatizirana optička inspekcija

 Automatizirana oprema za testiranje

 Ručna vizualna inspekcija

 Inspekcija paste za lemljenje