Polaganje SMT komponenti

Linijski ili zasebni strojevi za polaganje SMT komponenti (Pick & Place strojevi) su robotizirani strojevi koji se koriste za polaganje SMT komponenata na tiskane pločice.

Kritični elementi za sve elektroničke polagače komponenti su:

  • Precizno i ponovljivo polaganje komponenata
  • Fleksibilnost i brzina u polaganju komponenata na različite pločice s kratkim vremenima izmjene
  • Minimalan broj kvarova

Amtest nudi različite polagače komponenata proizvođača Autotronik i Hanwha Techwin.

 Autotronik

 Hanwha Precision Machinery