Automatizirana oprema za testiranje

SPEA automatizirani strojevi za testiranje uključuju razne "bed-of-nails" strojeve, kao i "Flying probe" testere.

Automatizirana oprema za testiranje (ATE) može biti jednostavno računalo kontrolirano digitalnim multimetrom ili složeni sustav koji sadrži nekoliko kompleksnih testnih instrumenata sposobnih za automatsko testiranje i dijagnosticiranje grešaka u sofisticiranim elektroničkim dijelovima. ATE je pronašao široku primjenu u proizvodnoj elektroničkoj industriji za testiranje električnih komponenti i sistema nakon izrade, elektroničkih modula u automobilima, avijaciji te u vojnim aplikacijama za radare i bežičnu komunikaciju.

 ICT testiranje i ispitivači napajanja

 Flying probe ispitivači