Sertifikati

Amtest d.o.o. je uspešno prošao procenu od strane kompanije SGS Adriatica d.o.o. i pritom dokazao uspešno implementiran proces upravljanja kvalitetom u svojoj organizaciji.

Naš kvalitetan proces upravljanja potvrđen je međunarodno priznatim sertifikatom ISO 9001:2015 što pokazuje usklađenost našeg poslovanja sa strogim svetskim standardima. Standard se temelji na više principa upravljanja kvalitetom, uključujući usmerenost ka kupcima, motivaciju uprave, usmerenost ka procesu i kontinuirani razvoj.

Amtest d.o.o. će nastaviti da kontinuirano radi na unapređivanju procesa upravljanja kvalitetom, s ciljem da sistemtski poboljšavamo procese u organizaciji kao i da na vreme prepoznamo želje i potrebe naših kupaca i korisnika usluga.

> preuzmite .PDF sertifikat: