POLITIKA KVALITETA

Osnovna delatnost firme AMTEST d.o.o. je prodaja materijala i opreme za proizvodnju elektronskih sklopova, materijala i opreme za industrijsko čišćenje; servis i tehnička podrška.

Poverenje kupaca i partnera u naš rad na prvom nam je mestu. Negujemo odnos baziran na kvalitetu i odgovornosti kako bi pomogli našim kupcima i partnerima da budu što uspešniji u svome poslovanju.

Kvaliteta proizvoda i vrhunska usluga koje nudimo predstavlja temeljnu vrednost na kojoj gradimo svoju konkurentnost i trajno poboljšavanje delotvornosti i uspešnosti našeg poslovnog sistema.

Kako bismo trajno održavali zadovoljstvo naših kupaca i korisnika proizvoda, privukli interes novih, obavezujemo se da ćemo:

  • trajno analizirati postojeće i identifikovati buduće potrebe i očekivanja kupaca i korisnika
  • tržištu nuditi optimalna rešenja i široki asortiman proizvoda visokog kvaliteta renomiranih proizvođača koji zadovoljavaju potrebe korisnika, sve tehničke i zakonske propise
  • osigurati prepoznatljivu i vrhunsku razinu tehničke podrške, održavanja i servisiranja opreme
  • sagledavati, analizirati i upravljati poslovnim rizicima i nastojati u njima prepoznati prilike za nove iskorake
  • planirati i provoditi usavršavanje vlastitih ljudskih resursa u svim segmentima organizacije, prikladnim merama motivisati za kvalitetno izvršenje posla
  • neprekidno poboljšavati delotvornost procesa i sistema upravljanja kvalitetom utemeljenog na zahtevima međunarodne norme ISO 9001:2015
  • postavljati ambiciozne, merljive i ostvarive ciljeve.

Dužnost i obaveza svih zaposlenih je prihvatanje politike kvalitete kao trajnog načela u vlastitom delovanju.