Peći za lemljenje i sušenje

 Protočno lemljenje

 Selektivno lemljenje

 Lemljenje u parnoj fazi

 Talasno lemljenje

 Peći za sušenje