Peči za spajkanje

 Peči za pretaljevanje

 Selektivno spajkanje

 Spajkanje v parni fazi

 Valno spajkanje