Smole za enkapsuliranje

 Epoksidne smole

 Poliuretan

 Silikon

 Sredstva za čišćenje smola

 Smole bez izocijanata